Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 17/8/2021

Την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 και τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αττική.
  • Ένα (1) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Καβάλα.
  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αχαία.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φθιώτιδα.

Εκτελέστηκαν 31 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 82,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
  • Ένα (1) UAV εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Εύβοια και στην Αττική.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 3 ασθενείς από τη Λήμνο και τη Σκύρο, στη Θεσσσαλονίκη και στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,7 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.