Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 18/8/2021

Την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Πέντε (5) CL-415 και πέντε (5) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αττική.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεσσηνία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πρέβεζα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Εύβοια.

Εκτελέστηκαν 32 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 86,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
  • Ένα (1) UAV εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Εύβοια και στην Αττική.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,8 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.