Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 22/8/2021

Την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αττική.
 • Ένα (1) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ξάνθη.
 • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κάρυστο και στην Αττική.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ηλεία.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αιτωλοακαρνανία.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 41,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
 • Ένα (1) ΑΒ-205 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Εύβοια, στην Αττική και στη Στερεά Ελλάδα.
 • Ένα (1) ΑΒ-205 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κρήτη.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Εύβοια.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 17,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Ίο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Β-350C μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέσβο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Β-350C μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 11,2 ώρες πτήσης σε 5 αποστολές.