Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 23/8/2021

Τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 και έξι (6) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αττική.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Εύβοια.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 46,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Εύβοια.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
  • Ένα (1) AB-205 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Εύβοια. τη Βοιωτία και την Αττική.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Β-212 μετέφερε 2 ασθενείς από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.

Συμπληρώθηκαν 2,9 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.