Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/8/2021

Την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 και τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αττική.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 26,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
  • Ένα (1) Τ-41 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική, στην Εύβοια, στη Βοιωτία και στη Φθιώτιδα.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8 ώρες πτήσης.