Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 25/8/2021

Την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Άρτα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αιτωλοακαρνανία.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τα Μαριτσά στη Σάμο.
  • Ένα (1) Β-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) A-109 μετέφερε 1 ασθενή από την Πάρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,6 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.