Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 31/7/2021

Το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Δύο (2) CL-415, τέσσερα (4) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Ζήρια Αχαΐας.
 • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στoυς Κωφούς Αλμυρού.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Κωφούς Αλμυρού και στη Ζήρια Αχαΐας.
 • Δύο (2) PZL  εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Καλύβια Φθιώτιδας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Νάπη Λέσβου.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Φάρσα Κεφαλονιάς .

Εκτελέστηκαν 22 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 45,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στις περιοχές Αγκόνα, Ιθάκη, Σκάλα και Κάστρο.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Καλλονή.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Τήλο στη Ρόδο.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από τη Μύκονο και την Πάρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.