Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 6/8/2021

Την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Έξι (6) CL-415 και τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αττική.
  • Ένα (1) CL-415,  ένα (1) CL-215 και ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ηλεία.
  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Eύβοια.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φωκίδα.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φθιώτιδα.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία.

Εκτελέστηκαν 58 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 166,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
  • Ένα (1) Β-212 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στα Ιόνια Νησιά, στην Αχαΐα, στην Αργολίδα και στην Κορινθία.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Πάτμο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στα Χανιά.

Συμπληρώθηκαν 10 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.