Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 7/8/2021

Το Σάββατο 7 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Τρία (3) CL-415 και τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αττική.
 • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεσσηνία.
 • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Ιωάννινα.
 • Ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Εύβοια.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ηλεία και στην  Αιτωλοακαρνανία.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φωκίδα.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ηλεία.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία και στη Μεσσηνία.

Εκτελέστηκαν 40 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 113,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο και στην Καβάλα.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
 • Ένα (1) Β-212 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στα Ιόνια Νησιά, στην Αχαΐα, στην Αργολίδα και στην Κορινθία.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Άνδρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.