Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 8/8/2021

Την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Τρία (3) CL-415 και τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Εύβοια.
 • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεσσηνία και στη Ζάκυνθο.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ηλεία και στη Ζάκυνθο.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία και στην Ηλεία.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεσσηνία.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζάκυνθο.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λακωνία.

Εκτελέστηκαν 35 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 87,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Καβάλα και στη Θάσο.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
 • ‘Ενα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Φθιώτιδα.
 • Ένα (1) B-212 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στα Ιόνια Νησιά, στην Αχαία, στην Αργολίδα και στην Κορινθία.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 4 ασθενείς από την Πάρο, τη Μύκονο και τη Λήμνο στο Ηράκλειο και στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,9 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.