Προκήρυξη Θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στην ΠΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2021, η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων ενός (201) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ6ΤΕ6-Δ0Φ

  • Παράταση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη ΟΒΑ έως την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Για να δείτε την τροποποίηση πατήστε εδώ