Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/9/2021

Την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λάρισα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλονιά.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλλονιά.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκε 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Ικαρία στη Σάμο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τα Κύθηρα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.