Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 18/9/2021

Τo Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας και διάσωσης για άνδρα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Θάσου.

Εκτελέστηκαν 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Καστοριά.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λαμία και στη Θήβα.
  • Δύο (2) CL-215, δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λαμία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αργολίδα και στην Αττική.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.