Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 23/9/2021

Τη Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  •  Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λακωνία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ηλεία.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Ζάκυνθο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,7 ώρες πτήσης.