Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 25/9/2021

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Έξι (6) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ηλεία και στη Φθιώτιδα.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλλονιά.

Εκτελέστηκαν 1 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,3 ώρες πτήσης.