Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας Μεταξύ Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και ΣΙ

Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, υπεγράφη ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) για την προσφορά Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ασφάλεια και Άμυνα /Security and Defence».

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Διοικητή της ΣΙ, Υποπτέραρχο (Ι) Αντώνιο Βασιλείου και τον Πρύτανη του ΑΠΚΥ, Καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή για το σχεδιασμό και την προσφορά, εξ αποστάσεως, Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών επιπέδου Μάστερ (Joint Master degree) με τίτλο «Ασφάλεια και Άμυνα /Security and Defence».

Το Κοινό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διαρθρώνεται σε τρία (3) εξάμηνα και αποτιμάται με ενενήντα (90) συνολικά μονάδες ECTS. Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.