Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων στη ΣΙ Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 – ΑΤ025/2021

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 025/2021
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων στη ΣΙ Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2021, στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, στο Τατόι Αττικής.

Οι καλούμενοι για κατάταξη στη Σχολή, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών, καθώς και στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών που επισυνάπτεται.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της υφιστάμενης πανδημίας πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι προς κατάταξη επιτυχόντες στη ΣΙ θα πρέπει να προσκομίσουν PCR COVID-19 test αρνητικό (-), που θα έχει πραγματοποιηθεί 48-72 ώρες πριν από την ημερομηνία της κατάταξης. Η ως άνω υποχρέωση ισχύει και για τους επιτυχόντες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

1 .Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης Νέων Ικάρων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων

Σμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γκουμάτσης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ