Σύσκεψη Διοικητών και Στελεχών Μονάδων ΑΤΑ

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), σύσκεψη Διοικητών και στελεχών των Μονάδων του Αρχηγείου, παρουσία του Αρχηγού ΤΑ, Αντιπτέραρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, ενώ στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της μετάδοσης του COVID-19, συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι Διοικητές και Αρχιμηχανικοί Πολεμικών Μοιρών, Μοιρών Συντήρησης Βάσης και Μοιρών Άμυνας Φρούρησης.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση και ανάλυση μειζόνων θεμάτων αρμοδιότητας του ΑΤΑ και των Μονάδων ευθύνης του, καθώς και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από τον Αρχηγό ΤΑ, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της μαχητικής ικανότητας των Μονάδων του Αρχηγείου.