Τελετή Απονομής Πτυχίων της 3ης/2021 ΕΣ του ΣΠΑΤ – ΣΣΦΑΠΕ

Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε, στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου, η τελετή απονομής πτυχίων της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Πρόληψης Ατυχημάτων – Σχολείου Στελεχών Φορέων Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΣΠΑΤ – ΣΣΦΑΠΕ), για το έτος 2021.

Σκοπός του Σχολείου είναι η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ), καθώς και στα εργαλεία και τις μεθόδους υλοποίησης του συνόλου του προγράμματος ΑΠΕ και του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά αποφοίτησαν είκοσι τρία (23) στελέχη, εκ των οποίων δύο (2) από την Κύπρο.