Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/10/2021

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας για αλιέα με βάρκα στην περιοχή του Κόλπου της Καβάλας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,3 ώρες πτήσης.