Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 28/10/2021

Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεσσηνία.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 0,8 ώρες πτήσης.