Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 4/10/2021

Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αχαία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Βοιωτία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θράκη.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 19,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 1,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.