Προκήρυξη Θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στην ΠΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2021, η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων ενός (201) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ6ΤΕ6-Δ0Φ

  • Παράταση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη ΟΒΑ έως την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Για να δείτε την τροποποίηση πατήστε εδώ

  • Επαύξηση θέσεων προκήρυξης ΟΒΑ στην ΠΑ έτους 2021.

Για να δείτε την τροποποίηση πατήστε εδώ

  • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη 201 Οπλιτών Βραχείας
    Ανακατάταξης (ΟΒΑ) της ΠΑ έτους 2021. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (έφεδροι) ή από τις Μονάδες τους (οπλίτες).
  • Αποφασίστηκε η πρόσληψη των 27 υπεράριθμων εφέδρων για επανακατάταξη στην ΠΑ ΟΒΑ ως στις 09 Νοεμβρίου 2021. Οι καλούμενοι έφεδροι θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

 

  • Προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ΠA.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ