Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών στους Απόφοιτους της 2ης/2021 ΕΣ του BEWC του ΚΕΑΤ/ΣΗΠ

Από τη Δευτέρα 4 έως και την Tετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε, στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), η 2η Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ) του Basic Electronic Warfare Course (BEWC) του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΣΗΠ), για το έτος 2021.

Σκοπός του ΒEWC είναι η παροχή προς τους εκπαιδευόμενους των θεμελιωδών γνώσεων αναφορικά με το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, καθώς και των βασικών αρχών, όρων και κατηγοριών του Ηλεκτρονικού Πολέμου.

Το σχολείο παρακολούθησαν δύο (2) Αξιωματικοί από την Αίγυπτο.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης επέδωσε ο Διοικητής του ΚΕΑΤ, Σμήναρχος (Ι) Νικόλαος Κοκκώνης.