Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 25/12/2021

Το Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα,

  •  Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας βόρεια της Πάρου για πλοίο με περίπου 80 παράνομα εισελθέντα πρόσωπα.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-205 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σκόπελο στο Βόλο.

Συμπληρώθηκαν 1,1 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.