Πίνακες Υπεραρίθμων και Απορριπτέων Υποψηφίων ΟΒΑ της ΠΑ έτους 2021 (Συμπληρωματική Προκήρυξη)

1. Κοινοποιούνται οι πίνακες Υπεραρίθμων και Απορριπτέων υποψηφίων ΟΒΑ της ΠΑ (Συμπληρωματική Προκήρυξη) έτους 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται αν συμπεριλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες πληκτρολογώντας Ctrl και F και τον Στρατιωτικό τους Αριθμό [ΑΣΥ (κενό) ΣΜ (κενό) ΚΛΑΣΗ] π.χ. Ctrl και F 254 (κενό) 3250 (κενό) 2018.

2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι να απευθυνθούν άμεσα στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (έφεδροι) ή στις Μονάδες τους (οπλίτες).