Τροποποίηση Πινάκων Απασχόλησης Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, οι Τροποποιημένοι Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, που αφορούν στην ενότητα μαθημάτων «Οικονομικές Επιστήμες», με ΑΔΑ:ΨΦ7Θ6-ΘΝ8.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Σχολής: tyek.smya@haf.gr.