Ολοκλήρωση 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στη ΣΙ

Από τη Δευτέρα 14 έως την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) το 1ο Κοινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Unmanned Aerial Systems – UASs Common Module) με πρωτοβουλία της ΣΙ, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Security and Defense College – ESDC) στο πλαίσιο του European Initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η βελτίωση των γνώσεων για τα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών καθώς και των νέων τάσεων και προκλήσεων που δημιουργούν στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Common Security & Defense Policy – CSDP).

Οι ομιλητές του σεμιναρίου ήταν από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EDA & Frontex), καθηγητές ελληνικών ΑΣΕΙ και ΑΕΙ καθώς και Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας με σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία και σχετικό ακαδημαϊκό γνωστικό υπόβαθρο.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν μαθητές της ΣΙ, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, δόκιμοι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, μαθητές Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Σχολών (Πολωνία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο) καθώς και Έλληνες φοιτητές ΑΕΙ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνείο Κρήτης). Οι μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών της Ευρώπης και της Ελλάδας φιλοξενήθηκαν στην ΣΙ και ακολούθησαν επιπρόσθετο πρόγραμμα πολιτιστικών επισκέψεων.