Απόφαση Συνεδριάσεως Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), της 9ης Μαρτίου 2022

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.