Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/03/2022

Την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Νομό Ηλείας.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Νομό Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7 ώρες πτήσης.