Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 29/03/2022

Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και ένα (1) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σάμο.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,8 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.