Φωτογραφίες από την Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Διοίκησης της ΕΜΥ