Τακτικές Κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στην 5η Συνεδρίαση της Τρίτης 8 Μαρτίου 2022, έκρινε για την Πολεμική Αεροπορία:

1. Διατηρητέους τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα

β. Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Γεώργιο Καραδήμα

γ. Υποπτέραρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη

δ. Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Κελλάρη

ε. Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Βαγενά

στ.Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Κυριάκου

ζ. Υποπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη

η. Υποπτέραρχο (Ι) Αντώνιο Πανίδη

θ. Υποπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Παπαχρήστου

ι. Υποπτέραρχο (ΜΗ) Χρήστο Τελλίδη

ια. Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κωνσταντίνο Κλενιάτη

ιβ. Υποπτέραρχο (ΜΑ) Αναστάσιο Χαλβατζή

ιγ. Υποπτέραρχο (ΜΑ) Δημήτριο Μπόζνο

ιδ. Υποπτέραρχο (ΥΙ) Δημήτριο Χατζηγεωργίου

ιε. Υποπτέραρχο (ΥΙ) Παναγιώτη Κωστόπουλο

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

α. Υποπτέραρχο (Ι) Στέργιο Τσιλίκα

β. Υποπτέραρχο (Ι) Αντώνιο Βασιλείου

γ. Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο – Αριστείδη Αγορογιάννη

δ. Υποπτέραρχο (Ο) Γεώργιο Γαβριηλίδη

Δείτε την πλήρη Ανακοίνωση Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας