Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 03/04/2022

Την Κυριακή 3 Απριλίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215  εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λοτζόι Ηλίας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κάλυμνο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 1,4 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.