Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 23/04/2022

Το Σάββατο 23 Απριλίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Νεμέα.

    Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί από τη Νίσυρο στα Μαριτσά.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από την Ρόδο και την Κω στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 9,6 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.