Εφαρμογή εξ’ Αποστάσεως Λήψης Αποτελεσμάτων Εργαστηριακών Εξετάσεων

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι Λήπτες Υγείας (δικαιούχοι) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέσω διαδικτύου, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν πραγματοποιήσει στο Νοσοκομείο.

Η διαδικασία με την οποία εγγράφονται οι Λήπτες Υγείας στην υπηρεσία είναι απλή και περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη της εφαρμογής στο μενού «Διαδικασία Εγγραφής».

Η εφαρμογή είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΠΑ, στην εξής διαδρομή: www.haf.gr → Διαδικτυακές Υπηρεσίες → Εφαρμογή εξ’ Αποστάσεως Λήψης Αποτελεσμάτων Εργαστηριακών Εξετάσεων.