Επίσκεψη της ΣΝΔ στο ΑΤΑ και στο ΕΚΑΕ

Τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, οι σπουδαστές της 4ης Τάξης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) επισκέφθηκαν το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ), στο πλαίσιο προγραμματισμένου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για την αποστολή, την οργάνωση και τα μέσα του Αρχηγείου και των Μονάδων του, καθώς και για τον τρόπο διεξαγωγής και ελέγχου των Αεροπορικών Επιχειρήσεων, ενώ επισκέφθηκαν τον χώρο ιστορικών εκθεμάτων του ΑΤΑ «Μορφές Αεροπορικού Πνεύματος».