Φωτογραφίες από τη Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΚΕ