Συμπληρωματική Κατάσταση Υποψηφίων Συμπληρωματικών Προκαταρκτικών Εξετάσεων Διαγωνισμού ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023

Συμπληρωματική Κατάσταση Υποψηφίων Συμπληρωματικών Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) Διαγωνισμού ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023 του Εξεταστικού Κέντρου της ΔΑΕ