Επιλογή Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού για το Σχολικό Έτος 2022-2023 στον Β/Ν Σταθμό Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας

Επιλογή Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού για το Σχολικό Έτος 2022-2023 στον Β/Ν Σταθμό Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας.