Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στη ΔΑΥ και στην 112ΠΜ