Παραθερισμός εν Ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού στα ΚΕΔΑ της ΠΑ έτους 2022( Έκδοση Τελικών Καταστάσεων Παραθερισμού)

Παραθερισμός εν Ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού στα ΚΕΔΑ της ΠΑ έτους 2022 (Έκδοση Τελικών Καταστάσεων Παραθερισμού)