Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 01/06/2022

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σχιστό.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 4,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκε 1,5 ώρα πτήσης σε 1 αποστολή.