Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 04/06/2022

Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και επτά (7) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Γλυφάδα Αττικής.

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεησης στο Αργυροχώρι Φθιώτιδας.

Εκτελέστηκαν 14 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 37,3 ώρες πτήσης.