Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/06/2022

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αστυπάλαια.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζάκυνθο.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από τον Άγιο Ευστράτιο στη Λήμνο.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 νεογνό από το Ηράκλειο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 νεογνό από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,2 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.