Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 26/06/2022

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ύδρα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μαντούδι Ευβοίας.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 14,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στο Μαντούδι Ευβοίας.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 2 ασθενείς από το Ηράκλειο και την Ικαρία στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) B-350C μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,3 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.