Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 113ΠΜ