Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 350ΠΚΒ