Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στην ΕΑΒ