Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού Γραμματείας ΓΕΑ/ΔΥΓ

Γνωρίζεται ότι, το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης  Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΔΥΓ), ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 έως 13:30.